preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić Prigorje Brdovečko

Natječaj spremačica određeno

Natječaj za učitelja/icu hrvatskog jezika određeno
Priloženi dokumenti:
natjecaj hrvatski odre eno.pdf


Natječaj za razrednu nastavu

natječaj za spremač/icu

Natječaj za učiteljicu Hrvatskog jezika

LISTOPAD 2014.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) raspisuje 
 
NATJEČAJ
za popunu sljedećeg radnog mjesta
 
UČITELJ MATEMATIKE
1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno, na neodređeno 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu je potrebno priložiti presliku diplome, životopis, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju  i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoji i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci)
Prijave se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko
 
U Prigorju Brdovečkom, 09.10.2014.
 
Klasa: 602-02/14-01/319
Urbroj: 238/03-34-14-1
 
Ravnatelj
Renato Šintić

SVIBANJ 2014.


OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

PRIGORJE BRDOVEČKO, Kolodvorska 31

MB: 3224384

KLASA: 602-02/14-01/180

URBROJ: 238/03-34-14-1

Na  temelju  članka 127. i članka 165. stavak 1.   Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12, 86/12 ,94/13 ) i članka 88. Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Kolodvorska 31, Prigorje Brdovečko, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Za  ravnatelja/icu  može biti  izabrana  osoba  koja   ispunjava uvjete  za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima visoku ili višu stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz  prijavu treba priložiti:

- životopis

- domovnicu

- diplomu

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - potvrda škole

- potvrda o položenom stručnom ispitu ili potvrdu da je osoba oslobođena obveze polaganja

- uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

Ravnatelj/ica   se  imenuje na vrijeme od 5  godina.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku   dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  adresu  škole: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Kolodvorska 31, 10291 Prigorje Brdovečko, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


SVIBANJ 2014.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 I 86/12) raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

SPREMAČA/ICE

1 izvršitelj na puno radno vrijeme na određeno do povratka radnice s bolovanja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis

- domovnicu

- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi

Kandidati mogu poslati preslike svih traženih dokumenata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

U Prigorju Brdovečkom, 05.05.2014.

Klasa: 602-02/14-01/163

Urbroj: 238/03-34-14-1

                                                                                                          Ravnatelj:

 

                                                                                                          Renato Šintić


SIJEČANJ 2014.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

1.     UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

      1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno, na određeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti  presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 08.01.2014.

 

Klasa: 602-02/14-01/1

Urbroj: 238-03-34-14-1

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              ________________

                                                                                              Renato Šintić, prof.


RUJAN 2013.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

1.     UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

      1 izvršitelj na puno radno vrijeme 40 sati tjedno,na određeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti  presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 13.9.2013.

 

Klasa: 602-02/13-01/245

Urbroj: 238-03-34-13-1

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              ________________

                                                                                              Renato Šintić, prof.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

2.     UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

      1 izvršitelj na puno radno vrijeme 40 sati tjedno,na neodređeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti  presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 13.9.2013.

 

Klasa: 602-02/13-01/246

Urbroj: 238-03-34-13-1

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              ________________

                                                                                              Renato Šintić, prof.


SVIBANJ 2013.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

      1 izvršitelj na puno radno vrijeme 40 sati tjedno,na određeno

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

Natječaj vrijedi od 21.5.2013. do 29.05.2013.

 

U Prigorju Brdovečkom, 20.05.2013.

 

Klasa: 602-02/13-01/150

Urbroj: 238-03-34-13-1

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              ________________

                                                                                              Renato Šintić, prof.


RUJAN 2012.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

      1 izvršitelj na puno radno vrijeme 40 sati tjedno,na određeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 6.9.2012.

 

Klasa: 602-02/12-01/238-2

Urbroj: 238-03-34-12-1

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                              ________________

                                                                                              Renato Šintić, prof.


KOLOVOZ 2012.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11, 16/12 i 86/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA geografije

      1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme 28 sati tjedno,na neodređeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 27.8.2012.

 

Klasa: 602-02/12-01/227-1

Urbroj: 238-03-34-12-1


OŽUJAK 2012.


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko, Kolodvorska 31 temeljem  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/100, 90/11 i 16/12)  raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećeg radnog mjesta

 

  1. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

      1 izvršitelj na puno radno vrijeme,na određeno

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku diplome, životopis, domovnicu , potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave  se podnose na adresu škole u roku od osam dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, Prigorje Brdovečko.

 

U Prigorju Brdovečkom, 1.3.2012.

 

Klasa: 602-02/12-01/53-1

Urbroj: 238-03-34-12-1


 

 

 

                                                                                   


TOČNO VRIJEME

                                              

Prigorje Brdovečko
KONTAKT

 

ADRESA: Kolodvorska 31,

10 291 Prigorje Brdovečko


e-mail: ured@os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr


Maja Bokunić, tajnica

Tel: 01/3397-305

Fax: 01/3307-305

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

RASPORED INFORMACIJA

 

Priloženi dokumenti:
Individualne informacije 2020 21.doc

ŠKOLSKI JELOVNIK

 

ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor

 

OPĆINA BRDOVEC

Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 5. 2011.

Ukupno: 360361
Ovaj mjesec: 1599
Ovaj tjedan: 110
Danas: 110
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Korisni linkovi
 

ON LINE ENCIKLOPEDIJA GRČKE MITOLOGIJE

ARHIVA

PRIKAZ POSJETA

Flag Counter

 


 
 

 

 

 

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić - Mažuranić Prigorje Brdovečko / Kolodvorska 31, HR-10291 Prigorje Brdovečko / www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr
preskoči na navigaciju